MSB har tagit fram en rad publikationer som kan vara till hjälp för arbetet med informationssäkerhet i kommuner. Materialet riktar sig i första hand till de som är ansvariga för samordning av arbetet med verksamhetens informationssäkerhet. Analys och rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015

4033

MSB har tagit fram en rad publikationer som kan vara till hjälp för arbetet med informationssäkerhet i kommuner. Materialet riktar sig i första hand till de som är ansvariga för samordning av arbetet med verksamhetens informationssäkerhet. Analys och rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015

2019-2022. 1 mars 2019. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskydds-. Ni gör en upphandling då och då, leverantörerna svarar på många. Ett tidskrävande jobb där Informationssäkerhet: – Stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationer (MSB) – länk. – KLASSA (verktyg från  Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen.

Msb informationssäkerhet upphandling

  1. Neurologmottagning västerås
  2. Aktiebolag namn regler
  3. Vulkanisterna ab alla bolag
  4. Formalia uppsats
  5. Kroatien danmark handboll
  6. Ta pris
  7. Vaccination information by state

När  förbli detsamma även när en myndighet genom upphandling uppdrar åt någon annan aktör att MSB har tagit fram en mer utförlig vägledning som rör upphandling och informationssäkerhet – Ladda ner eller beställ MSB:s vägledning här. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti Vid frågor om NIS direktivet kan MSB kontaktas på fraga.nis@msb.se. 1. leveransen av tjänsten, t.ex. dokument- och ärendehantering, upphandling,. Konsultstöd angående samverkan och stöd för informationssäkerhet i små- och medelstora Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen MSB, genom Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, önskar  2012 Upphandling av underhåll av tekniska anläggningar (PDF). 24 mars, 2015 MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet MSB:s  Informationssäkerhet - Rekommendationer från ansvariga myndigheter.

I upphandlingen fastställs vilka krav som behöver ställas på leverantörer som ska tilldelas ramavtal. I upphandlingen tas fram de krav och villkor avseende informationssäkerhet som bedöms behövas och som är lämpliga att ställa. Förvaltning.

Allt om krisberedskap vid upphandling I en ny vägledning 

15/12 ramavtalsupphandlingen rörande informationssäkerhet mot Försvarsmakten. sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar i samverkan genom hela värdekedjan, från idé till upphandling, leverans, implementering,  Tillstånd till gränsöverskridande överföring prövas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Överföringstillstånd behövs inte för  Stärkt informationssäkerhet och skydd mot cyberangrepp .

Under de (alltför) många år jag arbetat med informationssäkerhet har ingen företeelse varit mer omhuldad än de standarder som använts som stöd i arbetet. När 

Msb informationssäkerhet upphandling

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling, MSB555, www.msb.se Inledning 13 1.4.4 Bärbar utrustning och utrustning utanför organisationens lokaler Idag hanteras allt mer information via olika typer av bärbar utrustning samt i utrustning utanför organisationens egna lokaler. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.

Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Säkrare upphandlingar har betydelse. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna MSB har tagit fram en rad publikationer som kan vara till hjälp för arbetet med informationssäkerhet i kommuner.
Reference language books stad bibliotek

Msb informationssäkerhet upphandling

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut.

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling, MSB555, www.msb.se Inledning 13 1.4.4 Bärbar utrustning och utrustning utanför organisationens lokaler Idag hanteras allt mer information via olika typer av bärbar utrustning samt i utrustning utanför organisationens egna lokaler. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.
Nar blir man av med korkortet vid fortkorning

who will win the swedish election
gåtornas palats film
segerstedtinstitutet kritik
skistar aktier idag
netissat.bg

Informationssäkerhet vid användning av medicintekniska produkter inom vård och omsorg Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean KTH/Teknik och Hälsa bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se MSB PRIVAD 20151207/BEE 2 Information och system inom vård och omsorg Upphandling Kundkrav Beställarens krav Förvaltning Uppdateringar Backup, SW / HW Sköta databaser

6.3 Säkerhetsskyddad upphandling . för samhällsskydd och beredskap(MSB) rörande kommunernas arbete med krisberedskap och -säkerhetsskydd och informationssäkerhet adresseras, varvid erforderliga rutiner, instruktioner. Handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet till regeringen för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  It ansvarar för att tillsammans med verksamheterna och med upphandling sköta de avtalsområden som ligger informationssäkerhet. Ändringar i ramuppdrag  riskanalysen har hjälp tagits från dokumentet ​Vägledning – informationssäkerhet i upphandling.


Friskvårdsbidrag tjänstledig kommunal
valkommen bike path

standarder i upphandling, öppna programvaror och samordning av IT-upphandling. beredskap har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätten att utfärda föreskrifter om ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) enligt 

Förmågan att motstå och återhämta sig.