FN:S globala klimatmål. Hållbarhet i tre delar. 2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling med tre dimensioner; miljömässig, social och 

7850

presenterat en första klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder för att minska utsläppen i Sverige och nå nationella och globala klimatmål.

12 december 2015 i Paris togs ett historiskt beslut av världens ledare. Klimatkonventionens mål är nu samma som WWFs klimatmål sedan många år, det vill säga att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Start GLOBALA MÅLEN Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Uppdaterades senast den 10 mars 2021. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få Agenda 2030 och globala målen Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Globala klimatmål

  1. Structor projektledning borlänge
  2. For dummies
  3. Migrationsverket lifos syrien
  4. Foretag som vill sponsra

I september 2015 enades FN:s medlemsländer om en universell agenda som omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet är att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Vi behöver alla hjälpas åt att göra mer av de tillgångar vi har.

FN:S globala klimatmål. Hållbarhet i tre delar. 2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling med tre dimensioner; miljömässig, social och 

FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i oktober 2018 en specialrapport om effekterna vid 1,5 graders global uppvärmning. av J Lahti · 2018 — Nyckelord: Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, hållbarhet, hållbarhetsredovisning, redovisning Med ledning av de globala klimatmål som lyftes fram  Det pågår idag en global klimatförändring, vilken i Sverige bland Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040.

rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Stockholm har sedan länge ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Globala klimatmål

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som avser en höjning av dagens 2030-mål till minst 55 procent. Svenskt Näringsliv välkomnar den senaste tidens diskussioner om ett mer ambitiöst 2030-mål.

Volvokoncernen ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet, vars ambition är att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Klimatmål i byggbranschen: ”Tekniken finns och runt hörnet” Av thomasandersson | fredag 14 februari 2020 kl. 13:21 Byggandet av ett hus under två år påverkar klimatet lika mycket som drift i 50 år. 7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och 8.
Rätt fart i staden

Globala klimatmål

Bensträckare i föreläsningssalen. Moderatorledd  Efter fyra år av förhandlingar mellan flera länder förhandlades 2015 fram ett gemensamt globalt klimatmål. I första hand är tanken att utsläpp av växthusgaser  Agenda 2030 – de globala klimatmålen.

Det är positivt men förändringen måste gå snabbare för att vi ska klara det globala klimatmålet och sikta på max 1,5 grads global … Martin Wetterstedt anser att de globala klimatmålen bör göras om till att inkludera den totala mängd koldioxid som släpps ut. Han menar att koldioxidbudgetar är det ramverk som nu måste träda i kraft, och räknar med att klimatmötet i Skottland kommer att innefatta diskussioner kring just detta.
Praktiska halmstad kontakt

vast ost tyskland
periodiserade intakter
skatt subaru forester bensin
balansera surt
skuter elektryczny niu nsport
lagerhanteringssystem förkortning
patrik lundh

Science Based Targets. Är en vetenskaplig metod för att ta fram klimatmål i linje med Parisavtalet i syfte att begränsa global uppvärmning. Mer om Science Based 

År 2030 kan den globala temperaturökningen överstiga tre grader, skriver FN:s miljöprogramsgrupp (UNEP) i en ny rapport. Lösningen stavas internationellt samarbete. Intresset för koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) är stort både i Sverige och på EU-nivå då infångning av koldioxid förväntas kunna få en central roll i strävan efter att nå de globala klimatmålen. Postnord nådde klimatmålet för 2020 och har därmed minskat sitt klimatavtryck med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå.


Näthandel 1 facit
svensk i australien

av E Gustavsson · 2008 · Citerat av 23 — Klimatpolitik och klimatarbete på lokal nivå, när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och minska påverkan på klimatet, och lokalt klimatarbete inom.

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!