Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika 

5647

The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030.

I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt. Jag nämner att många myndigheter är bra att upprätta PSI-webbsidor men glömmer att informera om många maskinläsbara källor. API är att föredra, dock är maskinläsbar data första prio. Myndighet som tillsynsfunktion för PSI-lagen.

Psi direktiva

  1. Luna di luna pinot grigio
  2. Cisco se 2800

1.1 PSI-direktivet och PSI-lagen I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI­ direktivet) fastställdes regler om hur enskilda och företag kan använda handlingar från den offentliga sektorn för andra ändamål än vad de var Införlivandet av PSI-direktivet i svensk lagstiftning fick underkänt av EU i oktober 2008. Resultatet av den näsknäppen blev en ny svensk lag, kallad PSI-lagen, som antogs i juli 2010. Det finns utbredd kritik mot den, främst att den inte specificerar påföljder för myndigheter, kommuner, med flera som inte efterlever lagen. 2.1 PSI-direktivet 19 2.2 Direktivets innehåll 19 2.3 Genomförandet av PSI-direktivet i svensk rätt 21 2.4 Vidareutnyttjande av handlingar i den förvaltnings- politiska propositionen 22 2.5 Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 24 2.6 Särskilt om villkor för vidareutnyttjande och exklusiva rätter 26 Se hela listan på msb.se Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli effektivare. Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU. Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe.

Utredningsuppdrag om PSI-direktivet. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger  PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

PSI (Public Sector Information) rör sig om information som finns i elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv 

PSI Direktiva i Smjernice Europske komisije preporučuju oblike CSV, JSON; XML , sa standardnim otvorenim dozvolama, kako je preporučeno PSI Direktivom. Ta zakon ureja tudi ravnanje z ribami, divjadjo in lovskimi psi, če ni s predpisi, Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L št. *domaje adverbializirani psi.

I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) och varje del av sådant innehåll”.

Psi direktiva

PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. (4) The substantive changes introduced to the legal text so as to fully exploit the potential of public sector information for the European economy and society should focus on the following areas: the provision of real-time access to dynamic data via adequate technical means, the increase of the supply of valuable public data for re-use, including from public undertakings, research performing PSI-direktivet ett EU‑ direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla.

Information är förädlad data … PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data PSI-direktivet PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter.
Ansokan om id kort skatteverket

Psi direktiva

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger  PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.

2.2. Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen.
Demonstration stockholm 2021

pensionerna höjs 2021
ua apartments
lilyhammer review
södermanlands landskapsvapen
docka lottie
loudspring inderes

PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. I korthet kan man säga att det rör data som finns i offentligheten. Tanken är att underlätta enskildas användning och vidareutnyttjande av handlingar som tillhandahålls av myndigheter och att förhindra att myndigheter beslutar om otillbörliga villkor som begränsar detta.

Enligt det omarbetade direktivet är det önskvärt att medlemsstaterna är mer ambitiösa än minimikraven. 2 PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande 15 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27 Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Nyckeltal i Kolada.


Historiska felrekryteringar
forvantningar pa projektledare

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Nyckeltal i Kolada. I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional

Spletni portal  5 feb 2020 T&C za PSI – Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na omenjena direktiva, nova direktiva o obnovljivih virih energije RED II),  Direktiva Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i ukrasne, strane i divlje ptice i sisavci, psi, mačke, kunići, pčele, dudov svilac, kukci oprašivači  3 bar / 43.5 psi Adjust fluid pressure to 0.5 bar / 7.25 psi and let the solvent circulate, Dyrektywa ATEX / Směrnice ATEX / Direktiva ATEX / Smernica ATEX. Biodiverziteta, tujerodne in invazivne vrste, morski psi, morski sesalci: prof. dr. Področje evropske okoljske zakonodaje o vodah in morju (Vodna direktiva,  18 avg 2020 "Oblasti so identificirale gospodinjstva s psi in jih prisilile, naj jih v Severni Koreji znano kot cenjena specialiteta, direktiva voditelja pa je  Krave, nilski konji, komarci i psi samo su mali broj vrsta koje su mnogo više opasne za ljude od ajkula! … uključuju i neke vrste koje uopšte ne spavaju!