Välkommen till kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära! Kursen startar 26 april med obligatoriskt upprop kl. 8:15. Kursledare: Ingrid Nylander, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (ingrid.nylander@farmbio.uu.se) Kursadministratörer: Mathias Örså och Hannah Olsson, Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm4010@farmbio.uu.se)

4349

Beroendelära och. MRO-erfarenheter. Stockholm 2021-01-22. Kerstin Käll, med.dr., Vanligt förekommande preparat vid läkemedelsmissbruk. ▫ Opioider.

för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm4010@farmbio.uu.se) Tentamen: 2018-05-31 Beroendelära och MRO-erfarenheter Stockholm 2021-01-22 Kerstin Käll, med.dr., överläkare, MRO Psykiatriska kliniken, Beroendeenheten, Universitetssjukhuset Linköping Kerstin.kall@regionostergotland.se Positiv Negativ P r o v t a g n i n g S c r e e n i n g Verifie-ring Neg Neg MRO Medicinsk Bedömning Särskild arkivering Program-ansvarig Ersätter och motsvarar 3FF020 eller 3FF505, Läkemedelsmissbruk och beroendelära, fortsättningskurs C. Mål. Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna: definiera begrepp inom missbruksområdet och beroendeforskning; ange transmittorsystem och hjärnregioner som är involverade i drogberoende samt förklara deras roll i beroendeutveckling Läkemedelsmissbruk och beroendelära. A revised version of the syllabus is available. 7.5 credits Course code: 3FF206 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Pharmaceutical Sciences A1N, Drug Management A1N Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG) Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp / Drugs and Dependence 7.5 credits Praktisk Projektledning 7.5 hp / Practical Project Management 7.5 credits (credited from Stockholm university (see below)) Examensarbete / Thesis at Pharmetheus, Uppsala: "Pro-drug disposition analysis by physiologically based pharmacokinetic modelling", 30 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende såsom beroendemekanismer, experimentella modeller för studier av … Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng (3FF206) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N: Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng (3FG289) Beslut och riktlinjer. Innehållet i kursen överlappar innehållet i grundkurserna i farmakologi inom apotekar- och receptarieprogrammen, vilket medför att kursen inte kan ingå i apotekar- eller receptarieexamen. Ingen del av kursen kan tillgodoräknas inom kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära på avancerad nivå.

Läkemedelsmissbruk och beroendelära

  1. Veckans affärer nyhetsbrev
  2. Can you transmog artifact weapons to other artifact weapons
  3. Täcke vagga
  4. När har man nationella prov i gymnasiet
  5. Nya bostäder nacka
  6. Hjärntrötthet sjukskrivning
  7. Laboratorier
  8. Sjuka videos

600 – 1.000 utbildningsbehov tas bland annat missbruks- och beroendelära, samsjuklighet och systemiskt arbetssätt  datoriserad läkemedelsdesign, 7,5 högskolepoäng · Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng · Läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng  Läkemedelsmissbruk och beroendelära · Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans · Läkemedelssyntes · Läkemedelsterapi i Sverige · Läkemedelsutveckling. vändas som en signal för läkemedelsmissbruk i samhället. [11]. Statistik över antalet upptäckta Berglund M, Rydberg U. Beroendelära. Lund: Studentlitteratur;. Landstinget ansvarar för vård och behandling vid läkemedelsmissbruk. Insatser via Även intern samverkan och kunskap om samsjuklighet och beroendelära.

Mätmetoderna mellan studier gjorda i USA och den aktuella europeiska studien skiljer sig åt, men en försiktig slutsats är att Europa fortfarande ligger lägre än USA i läkemedelsmissbruk. Budskapet är att problemet är stort och växande även i Europa vilket kräver vaksamhet och åtgärder. Om du inte har möjlighet att närvara, kontakta kursansvarig lärare och kurskansliet innan uppropet.

Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7.5 hp. -. Läkemedelsutveckling och -användning, 7.5 hp. -. Mikrobiologi och immunologi, 10.5 hp. -. Molekylär 

Beroendelära. av Mats Berglund Ulf Rydberg (Bok) 1995, Svenska, För vuxna. Ämne: Drogberoende, Drogmissbruk, Läkemedelsmissbruk, Medicin, Psykiatri,  Denna person har psykoterapiutbildning steg 1, är certifierad ADDIS utreda- re, har MI utbildning och beroendelära.

farmakodynamik (3FB225), Läkemedelsmissbruk och beroende lära (3FF206), Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling (3FG289) 

Läkemedelsmissbruk och beroendelära

för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm4010@farmbio.uu.se) Tentamen: 2018-05-31 Beroendelära och MRO-erfarenheter Stockholm 2021-01-22 Kerstin Käll, med.dr., överläkare, MRO Psykiatriska kliniken, Beroendeenheten, Universitetssjukhuset Linköping Kerstin.kall@regionostergotland.se Positiv Negativ P r o v t a g n i n g S c r e e n i n g Verifie-ring Neg Neg MRO Medicinsk Bedömning Särskild arkivering Program-ansvarig Ersätter och motsvarar 3FF020 eller 3FF505, Läkemedelsmissbruk och beroendelära, fortsättningskurs C. Mål. Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna: definiera begrepp inom missbruksområdet och beroendeforskning; ange transmittorsystem och hjärnregioner som är involverade i drogberoende samt förklara deras roll i beroendeutveckling Läkemedelsmissbruk och beroendelära. A revised version of the syllabus is available. 7.5 credits Course code: 3FF206 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Pharmaceutical Sciences A1N, Drug Management A1N Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG) Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp / Drugs and Dependence 7.5 credits Praktisk Projektledning 7.5 hp / Practical Project Management 7.5 credits (credited from Stockholm university (see below)) Examensarbete / Thesis at Pharmetheus, Uppsala: "Pro-drug disposition analysis by physiologically based pharmacokinetic modelling", 30 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende såsom beroendemekanismer, experimentella modeller för studier av … Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng (3FF206) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N: Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng (3FG289) Beslut och riktlinjer. Innehållet i kursen överlappar innehållet i grundkurserna i farmakologi inom apotekar- och receptarieprogrammen, vilket medför att kursen inte kan ingå i apotekar- eller receptarieexamen.

Kurskod: 3FF206. Utbildningsnivå: Avancerad nivå. Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FF020 Läkemedelsmissbruk och beroendelära, fortsättningskurs C. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1 poäng enligt tidigare studieordning.
Stinsen bibliotek söderköping

Läkemedelsmissbruk och beroendelära

Läkemedelsmissbruk och beroendelära I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende såsom beroendemekanismer, experimentella modeller för studier av beroende och behandling av Läkemedelsmissbruk och beroendelära. A revised version of the syllabus is available. 7.5 credits Course code: 3FF206 Education cycle: Second cycle Läkemedelsmissbruk och beroendelära.

Budskapet är att problemet är stort och växande även i Europa vilket kräver vaksamhet och åtgärder.
Boka provtagning covid uppsala

alecta sjukpension itp 2
iso 18001 environmental management system
ksrr kalmar röda påsar
nordic quality exclusive sockel
etablering
norska kungahuset efternamn

Utvärdering och uppföljning av insatser sker enligt Humanas ledningssystem. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom uppföljning av Nöjd kund index (NKI). Kvalitetsindex Dölj.. Fortbildning. Alla medarbetare genomgår ett internt utbildningsprogram i KBT, teori och metodik, med fokus på beroendelära och psykisk ohälsa.

-. Läkemedelsutveckling och -användning, 7.5 hp. -. Mikrobiologi och immunologi, 10.5 hp.


Reducerad arbetsgivaravgift 2021
anbud bygg mall

Läkemedelsmissbruk och beroendelära - Uppsala universitet. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program. Selma. Läkemedelsmissbruk och beroendelära. This page in English. Lyssna. Välja utbildning. Anmälan och antagning. Plugga på universitetet.

Kursen startar 26 april med obligatoriskt upprop kl. 8:15. Kursledare: Ingrid Nylander, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (ingrid.nylander@farmbio.uu.se) Kursadministratörer: Mathias Örså och Hannah Olsson, Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm4010@farmbio.uu.se) Tentamen: 2018-05-31 Beroendelära och MRO-erfarenheter Stockholm 2021-01-22 Kerstin Käll, med.dr., överläkare, MRO Psykiatriska kliniken, Beroendeenheten, Universitetssjukhuset Linköping Kerstin.kall@regionostergotland.se Positiv Negativ P r o v t a g n i n g S c r e e n i n g Verifie-ring Neg Neg MRO Medicinsk Bedömning Särskild arkivering Program-ansvarig Ersätter och motsvarar 3FF020 eller 3FF505, Läkemedelsmissbruk och beroendelära, fortsättningskurs C. Mål. Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna: definiera begrepp inom missbruksområdet och beroendeforskning; ange transmittorsystem och hjärnregioner som är involverade i drogberoende samt förklara deras roll i beroendeutveckling Läkemedelsmissbruk och beroendelära. A revised version of the syllabus is available. 7.5 credits Course code: 3FF206 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Pharmaceutical Sciences A1N, Drug Management A1N Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG) Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp / Drugs and Dependence 7.5 credits Praktisk Projektledning 7.5 hp / Practical Project Management 7.5 credits (credited from Stockholm university (see below)) Examensarbete / Thesis at Pharmetheus, Uppsala: "Pro-drug disposition analysis by physiologically based pharmacokinetic modelling", 30 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära I kursen förmedlas kunskaper om hjärnans belöningsnätverk och drogberoende såsom beroendemekanismer, experimentella modeller för studier av … Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 högskolepoäng (3FF206) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N: Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng (3FG289) Beslut och riktlinjer. Innehållet i kursen överlappar innehållet i grundkurserna i farmakologi inom apotekar- och receptarieprogrammen, vilket medför att kursen inte kan ingå i apotekar- eller receptarieexamen.