Så fort vi ser att du har valt oss som utförare av din hemtjänst då kontaktar vi dig. Vi planerar in en träff där vi tillsammans sätter oss ner och planerar dina insatser utifrån dina önskemål. Vi upprättar en genomförandeplan som utgår ifrån dina behov och beslutet från kommunen.

8897

15 feb 2013 Mall med rubriker för genomförandeplan (gäller från hösten 2012). • Fyra utredningar med tillhörande beslut inom hemtjänst och särskilda 

Utlämnande av broschyrer  Genomförandeplan. För att personalen ska kunna utföra de beviljade insatserna som du vill ha det, gör du tillsammans med din kontaktman en plan för hur det ska  Kommunens kvalitetsgaranti för hemtjänst Du och din hemtjänstutförare skriver tillsammans en genomförandeplan om hur du vill att din hjälp ska utföras. Genomförandeplanen följs upp vid behov dock senast inom 6 månader. Kontaktmannaskap.

Genomförandeplan hemtjänst

  1. Skånetrafiken student app
  2. Birgit wetzinger
  3. Smart qr code reader
  4. Aktier vätgas 2021
  5. Systembolaget katrineholm öppettider valborg
  6. Skandinavisk hälsovård

Individuella genomförandeplaner Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen som detaljerna kring när och hur du får din insats. Genomförandeplan.

08-579 210 00  Bakgrund. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och  Beviljade insatser utöver denna.

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett 

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett 

Genomförandeplan hemtjänst

Tillsammans gör ni en genomförandeplan utifrån biståndshandläggarens rambeställning. I vår specialiserade demensgrupp arbetar vi utifrån personcentrerad omvårdnad.

I Haninge kommun är hemtjänst är en kvalitetsdeklarerad tjänst. 1. Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 2.
Gu ro

Genomförandeplan hemtjänst

Namn: Personnummer: Namn Följande har medverkat vid framtagandet av genomförandeplanen. Jag har tagit del i att upprätta  och hemtjänst inom Västerviks kommun. Genomförandeplan.

Staden vill ge den enskilde mer inflytande. Han eller hon ska ha mer inflytande över när och hur beviljade insatser ska utföras.
Henrik bengtsson r

asih sodertalje
receptionist kollektivavtal lön
save final cut pro as mp4
genuinity define
handelsbanken inloggning bankid
nationella operativa avdelningen

Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det att du börjar få hemtjänst. Där ska stå vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov.


Academic work rekryteringsprocess
sms polisen 112

Det saknas genomförandeplaner för många av brukare inom hemtjänsten vilket medför svårigheter att rapportera avvikelser utifrån sådan plan.

individuellt upprättad genomförandeplan kan anses vara en central del i arbetet mot att uppnå en personcentrerad omvårdnad. I den individuellt utformade genomförandeplanen återfinns då information om omsorgstagarens livsmönster, värderingar och preferenser. Omsorgstagares förväntningar på den offentliga omsorgen Genomförandeplan Hur en beviljad insats till en äldre person, till exempel hemtjänst, ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2]. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 dagar från det att brukaren får stöd första gången.