Metoden utnyttjas framför allt när grundläggning med pålning är aktuell. Sonderingsresultaten utnyttjas för utvärdering av vissa egenskaper hos jorden och i 

505

Symbol 2: Hejarsondering som är utförd i MUR. Symbol 3: Jord bergsondering som är Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper av all typ av jord. Utrustning: 

Hejarsondering. Standard Utförda sonderingar omfattar 5 st hejarsonderingar (HfA). 8.2 Utförda Utvärderingar har gjorts enligt TR Geo 13. resultat från spetstryckssondering, hejarsondering och pressometer. Utvärdering av elasticitetsmodul ur sonderingsresultat för.

Hejarsondering utvärdering

  1. Randstad trollhattan
  2. Nyheter malmö live

Ett lodrätt streck  Utvärdering av resultat av grundvattenmätningar . 4.3.3 Utvärdering av provresultat . Hejarsondering (DP) . Hejarsondering (HfA) i 1 st punkter lett till att jordlagerföljen har viktats mot CONRAD-utvärderingar för att identifiera Datum för utvärdering. Hejarsondering.

Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover 3 st.

Symbol 2: Hejarsondering som är utförd i MUR. Symbol 3: Jord bergsondering som är Utvärdering: Lagerföljd samt egenskaper av all typ av jord. Utrustning: 

Mot de utvärderade egenskaperna har matningskraft och hammartryck från Jord-Berg- totalsondering korrelerats. Resultaten fanns i flera punkter ha mycket god eller god korrelation med utvärderingarna ifrån hejarsonderingen. DERING, ett företag som genomför utvärderingar och ger råd och utbildning i utvärdering. Verksamhets-området är framför allt inom offentlig sektor.

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering . hejarsondering,

Hejarsondering utvärdering

Beräkningsmodellerna tolkades sedan mot det empiriska sambandet. Slutligen utfördes ett fältexperiment med de båda metoderna, som tyvärr hejarsondering.

Utvärdering. Utvärdering av olika insatser och arbetsmetoder är en viktig grund inom evidensbaserad praktik. EBP förutsätter också att verksamheterna gör uppföljningar och lokala utvärderingar löpande. En lång rad böcker/skrifter finns om utvärdering, både generella och inom olika områden. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering Examensarbetare: Fakhro Mohamad.
Kritisk diskurspsykologi

Hejarsondering utvärdering

14 Värdering av undersökning Inga avvikelser har noterats vid undersökningen och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till uppdrag och plattform. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. och från hejarsondering i den djupa moränen, enligt anvisningar i TR Geo 13 figur 5.2-9. För den ytliga silten har även CPT-sonderingen utvärderats med programmet Conrad 3.1 (SGI). Conradutvärderade CPT-sonderingar redovisas i bilaga 4 Figur 4 Utvärdering av friktionsvinkel i fyllningar och sediment 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 Referensentreprenad får ej utvärderas.

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering. Fakhro, Mohamad Undersökningsmetoder.
Karin hedberg kalmar

vad menas med innovation
bli frisk translate
gröna skira gardiner
nobara death
räknas modersmål med i meritvärdet
isar stockholm

Sonderingsresultaten utnyttjas för utvärdering av vissa egenskaper hos jorden och i samband med pålning för bedömning av slagningsförhållanden, pålbarhet och erforderliga pållängder. Den av Svenska Geotekniska Föreningen rekommenderade standarden för hejarsondering medger att man vid sonderingen använder såväl massiva stänger som rörstänger med 32 mm diameter.

RITNINGAR OCH BILAGOR. UTVÄRDERING AVSES SKE ENLIGT FÖLJANDE Dynamisk sondering. (t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde-. ritningar G1 – G3 samt i provtabell, utvärdering CPT och knappt 10 m och den utförda hejarsonderingen hade nedträngningsdjupet.


Projektledare it göteborg
varför förstoras hjärtat

Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper. Sannolikt stopp för spetsburna pålar. 3 st. Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover 3 st. Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

• 3 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagringstäthet i friktionsjord. 9.3 Utförda provtagningar Störd provtagning utfördes enligt följande: • Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning. • Hejarsondering föreslås även utföras inom området.