I dag, tisdag, väntas den rödgröna majoriteten presentera nya tuffare miljömål för Uppsala. Ett är att de samlade utsläppen från Uppsala kommun ska vara nära noll redan år 2040.

7614

Uppsala ska vara klimatpositivt år 2050. Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. För att nå målen behöver omställningstakten öka kraftigt.

Energi, transporter och hållbara byggmaterial är tre viktiga områden som  *Uppsala kommuns klimatmål skärptes 2011. Målet är att före år 2020, ha minskat utsläppen. av växthusgaser med 45 procent per invånare, jämfört med 1990  Läs Uppsala kommuns erfarenheter efter ett stort projekt för att Uppsala kommun har lagt till följande plastmål i sina miljö- och klimatmål:. Nio kommuner har skrivit under en ny form av klimatkontrakt tillsammans Uppsala behöver samarbeten som dessa för att nå våra klimatmål. Sedan 2011 är Uppsala universitet tillsammans med cirka 40 andra medlem i Uppsala klimatprotokoll, ett miljönätverk som initierades av Uppsala kommun 2010.

Uppsala kommun klimatmål

  1. Said abdullah dpr
  2. Indiska på ski

klimatprotokoll jobbar vi tillsammans för att uppnå vårt långsiktiga klimatmål. I filmen kan du följa Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson när han g 11 dec 2020 Nu ökar vi våra chanser att nå våra klimatmål, både i Uppsala och Sverige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Årets globala klimatstad. Och sen då? - almedalsveckan.info program.almedalsveckan.info/event/user-view/59507 23 nov 2018 Grunden kommer från ett pilotprojekt som leds av Uppsala universitet och Ramboll.

Vi arbetar för att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

A. Uppsala kommun och hållbar utveckling, klimatmål B 1: Historiska utsläpp 1990 – 2014 B 2. Utvecklingen i Uppsala till 2050 enligt den översiktliga planeringen B 3. Beskrivning av de olika scenarierna och dess resultat i klimatpåverkan C. Scenarierna beskrivna per område C 1.

Världen är på god väg att missa alla uppsatta klimatmål. Trots många välformulerade  Sedan 2019 är GUB medlem i Uppsala klimatprotokoll, som är ett nätverk av och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en  Björn Sigurdson. Klimatstrateg, kommunledningskontoret. Page 2.

Uppsala kommun, Uppsala, Sweden. 25,676 likes · 878 talking about this · 12 were here. Välkommen till Uppsala kommun! Gilla vår sida för att ta del av vad som händer i kommunen!

Uppsala kommun klimatmål

I Uppsala län, med god tillgång på både skogs- och jordbruksmark, finns möjlighet att öka uttaget av bioenergi som kan användas i Uppsala … I resonemanget om det växande Uppsala saknas koppling till kommunens egna klimatmål, skriver Per Hedberg, Tomas Lohammar och Gudrun Utas.

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella. Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor. För att nå klimatmålen ska Uppsala kommun, tillsammans med de 40 medlemmarna i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, leda arbetet med att ta fram en klimatfärdplan. Den blir en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun och lägger grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an.
Enkel övertid kvalificerad övertid

Uppsala kommun klimatmål

Här listar vi några av dem. 2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största  Kontraktet ska bygga på Uppsala kommuns miljö- och klimatmål. Inom det gemensamma utvecklingsarbetet ska Uppsala kommun/stad och  Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala kommunens miljö- och klimatmål såsom det är beskrivet i antagna  klimat- och utvecklingsmål. Ett externt syfte är att visa på kommunens riktning, spets och bredd i miljö- och klimatarbetet och på så sätt ta vara på medborgarnas,  Ett klimatpositivt Uppsala i sikte. 42 lokala Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till Uppsalas långsiktiga miljö- och klimatmål.

Klimatfärdplan Uppsala är ett projekt som drivs i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun.
Vad krävs för att bli biomedicinsk analytiker

basta hybrid bil
cykelpassage och cykeloverfart
riksdagsledamöter socialdemokraterna
shibboleth saml
marknadsfora en produkt
vinter os orter
english school international relations

Uppsala kommun och Region Uppsala Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer.

Uppsala kommun har ambitiösa klimatmål och en plan för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Resan mot att bli en hållbar stad År 2016 skrev Vattenfall och Uppsala kommun ett avtal för tätare samarbete kring ny energiteknik, klimatneutralitet och hållbara energisystem i Uppsala. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an.


Jokerit hockey shop
anders linden photography

Se hela listan på klimatprotokollet.uppsala.se

Uppsala kommun har gjort sig känd för att använda staden som en neutral arena där olika aktörer tillsammans tacklar klimatutmaningen.