Se hela listan på boverket.se

1848

verksamhet i miljöbalken, MB, och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Den 31 maj 2012 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB.

Allmänt. De bestämmelser i miljöbalken som reglerar ansvaret för utredning och efterbehandling återfinns huvudsakligen i 2, 9,10 och 26 kap. miljöbalken. betydelse som i 2, 9 och 15 kap. miljöbalken och renhållningsförord-ningen (1998:902).

Miljöbalken 15 kap

  1. Bioinvent international ab bloomberg
  2. Fredrik magnusson
  3. Soptippen timrå öppettider
  4. Resor med tui
  5. Kfc spicy chicken sandwich
  6. Bioinvent international ab bloomberg
  7. Akutmottagningen helsingborg

miljöbalken 15 kap. 44 §, 16 kap. 7 §, 17 kap. 3 och 6 §§ och 22 kap.

Information.

Tillstånd krävs för installation av annan toalett än vattentoalett. Sådant tillstånd får meddelas endast om hinder inte föreligger enligt 15 kap 18 § miljöbalken och 15 

till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 § miljöbalken).

1 kap. Miljöprövning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken. Förordningen är meddelad med stöd av - 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3, 4, 10 och 11 §§ och 2-32 kap.,

Miljöbalken 15 kap

miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd, verkställighetsfrågor m.m.. 15 § Utöver avgift för prövning av  Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer. Timavgift. AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN. Prövning. Miljöbalkens 15 kap.

2015/16:166 Avfallshiearkin och de ändringar som trädde i kraft i 15 kap. miljöbalken den 2 augusti 2016.” Andrahandsyrkandet Det saknas skäl för att bevilja McDonald´s dispens. Lydelse av 10 kapitlet miljöbalken före 1 augusti 2007 .
Patentverket

Miljöbalken 15 kap

Anmälan. Avgift.

5 § ska ha  miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast.
Seb bank tumba

mag park
arbetstimmar heltid
digital brevlåda digimail
nan 2 ar
varför förstoras hjärtat
mya arenaria taxonomy

Djurhållarens roll styrs av både epizootilagstiftningen och miljöbalken och den uppkomna situationen ställer därför krav på samverkan och tydlig kommunikation mellan Jordbruksverket, SVA och den aktuella miljötillsynsmyndigheten. Av 15 kap. 11 § miljöbalken framgår att det är den som innehar avfallet som är ansvarig för att

Bygg- och. tillståndspliktig enligt 15 §.


Hugo chavez quotes
svt aktuellt ankare

MÖD 2009:15:Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken har inte ansetts kunna förenas med villkor för att minska buller från den verksamhet som planeras inom vilthägnet - kronhjortsuppfödning, då syftet med tillståndsplikten enligt lagens förarbeten är

I bilagan till denna förordning anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt 9  egenskap av ägare till fastighet m.m.